Själsmålning

En själsmålning är en målning där jag kopplar upp mig mot beställarens högre jag och mitt eget högre jag. På detta sätt tillsammans med några andra hemliga knep fyller jag målningen med beställarens egen energi och den kraft hen behöver för sitt högsta bästa.
En målning kan visa på beställarens personlighet, själsegenskaper eller så kan den visa vart hen befinner sig just nu i livet. Det kan vara en helt abstrakt målning där beställaren själv väljer vilka färger målningen ska bestå av, eller så kan det vara ett motiv som symboliserar något viktigt för beställaren. Vi kommer tillsammans fram till vad som blir bäst.

Målningen till höger är ett exempel på en själsmålning där en beställare ville ha en orange tavla med en elefant på. Energin i målningen är precis den energi beställaren har, jag blev full i skratt när jag visade upp den på Facebook och fick en hel flod av kommentarer som beskrev beställaren precis som jag uppfattar hen. Det bekräftade att det inte bara var jag som kände hens energi i målningen.

Målningen till vänster är min egen och gav mig ett mycket kraftfullt budskap när den blev till. Kvinnan steg fram ur bakgrunden och visade sina skarpa ögon och lilla mun. Hon berättade för mig bla att hon nu är redo att stiga fram ur kulisserna. Hon sa mycket mer men det är mitt personliga budskap. Om du beställer en målning av mig kommer du också att få ett budskap. Dels kommer målningen att tala till dig på ett språk som bara du förstår och dels kommer jag att bifoga ett budskap till dig.

Målningen nedan gjorde jag innan jag kom på konceptet med själsmålningar. Det är en tolkning av en av mina nära väninnor och jag ser ju nu att det är en själsmålning 🙂

Hur lång tid målningen tar på sig att bli klar är olika från målning till målning. Vissa blir klara snabbt och andra behöver lång tid för att integrera all energi.

Måttet är 50x50x3. Priset ser du under Priser.
Det går att beställa mindre målningar men priset blir detsamma. Det går även att beställa större målningar men då blir priset väsentligt högre.